Monday, March 16, 2009

PUNCA BERLAKUNYA KELAKUAN YANG MENYIMPANG DALAM ORGANISASI

Terdapat pelbagai faktor yang membawa kepada belakunya atau wujudnya tingkah laku yang tidak beretika dalam sesebuah organisasi


 • Sikap Pengurus Dan Kegagalan Pengurus Bertindak Sebagai Role Model


 • Ketiadaan Rangka Kerja, Matlamat Yang Tidak Jelas Dan Kurangnya Komitmen Organisasi Dalam Mewujudkan Kesedaran Moral.


 • Pakej Sistem Ganjaran Kurang Menarik Dan Keinginan Individu Dalam Memenuhi Status Sosial Peribadi.
 • Peraturan Tatatertib Yang Tidak Kemas Kini Dan Kelemahan Dalam Penguatkuasaan Peraturan Tatatertib.
 • Pemusatan Kuasa Yang Berlebihan Dan Sistem Kawal Selia Yang Terlalu Ketat.
 • Tuntutan Atau Desakan Daripada Stakeholders atau Prinsipal Dan Percanggahan di Antara Nilai Individu Dengan Matlamat Organisasi.
 • Sistem Dan Prosedur Kerja Yang Tidak Kemas Kini.
 • Ketiadaan Agensi Pemerhati Memantau Tindakan Agensi Penguat Kuasa.


IMPAK TINGKAH LAKU YANG TIDAK BERETIKA

Impak atau kesan negatif tingkah laku yang tidak beretika sama ada ke atas organisasi, pentadbiran kerajaan dan juga negara adalah seperti berikut


 • Mencetuskan Persaingan Yang Tidak Sihat Di Kalangan Pekerja Dan Menurunkan Tahap Motivasi Pekerja.
 • Pembaziran Sumber Manusia Dan Sumber Kewangan.
 • Menjejaskan Produktiviti, Kualiti, Prestasi, Sistem Penyampaian, Tadbir Urus Dan Reputasi Organisasi.
 • Mengabailkan Tanggungjawab Sosial Dan Membantutkan Pembangunan Masyarakat Sivil.
 • Pencabulan Hak Asasi Manusia, Meningkatkan Kos Sara Hidup Dan Merencatkan Pertumbuhan Ekonomi Negara.

1 comment:

GregChai said...

biar apa pun kita tulis, biar apa pun kita cakap, jika mereka-mereka yang bergelar pengurus yang duduk kerusi empuk dalam bilik berhawa dingin tidak bersikap terbuka dan berlaku adil, semua ni tak de makna nye !

apa-apa pun post yang menarik bro, Kepimpinan Melalui Teladan bah kalu tia silap sia la kan